• (028) 62.759.666
  • 0919 608 277
BNP Logistics

BNP Logistics

Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương – BNP Logistics là đơn vị cánh tay nối dài thuộc hệ thống Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn, được thành lập vào ngày 29 tháng 05 năm 2008.

Mẫu thiết kế đã thực hiện

BNP Logistics là tập hợp những con người cùng chung chí hướng, quyết tâm đưa con tàu BNP Logistics tiến về phía trước. Đổi mới, cải tiến liên tục, không ngừng sáng tạo để thành công. Luôn tôn trọng đạo đức kinh doanh, coi trọng khách hàng, đối tác để có được niềm tin vững vàng. BNP chọn áo ghile đơn giản cho toàn bộ công nhân kho sử dụng.

Áo ghile BNP - Logistics với thiết kế đơn giản, chạy dây phản quang nổi bật, in logo công ty sau lưng áo, 

Công ty CP Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương - BNP Logistics

 

Công ty CP Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương - BNP Logistics

 

Tư vấn & báo giá

(028) 62.759.666

0919 608 277

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn