• (028) 62.759.666
  • 0919 608 277
LOTTE VIỆT NAM

LOTTE VIỆT NAM

CTy TNHH Truyền Số Liệu LOTTE VIỆT NAM là một công ty chuyên về dịch vụ CNTT và đang dẫn đầu việc thông tin hóa 21 C. thành lập năm 1996

Mẫu thiết kế đã thực hiện

CTy TNHH Truyền Số Liệu LOTTE VIỆT NAM hoạt động chính trong việc lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính. Họ lựa chọn áo ghile cho nhân viên kỹ thuật của mình, 

Mẫu thiết kế chính:  Áo ghile cổ tim cài dây kéo, viền ở cổ, tay, lại áo. Túi dây kéo, chồng túi đắp dây kéo, sau lưng, chạy dây phản quang tạo hình chữ V, chạy dây phản quang ngang lai, trước ngực chạy dây phản quang phía trên túi. Logo công ty trước ngực và sau lưng áo

LOTTE VIỆT NAM

Mẫu thiết kế chọn:

Hình 1: Ghile chạy dây phản quang xung quanh 

LOTTE VIỆT NAM

Hình 2: Ghile chạy dây phản quang theo thiết kế, chỉ để logo trước ngực áo.

LOTTE VIỆT NAM

Hình 3: Ghile chạy dây phản quang xung quanh, logo trước ngực áo. 

LOTTE VIỆT NAM

Hình 4: Áo kỹ thuật 

LOTTE VIỆT NAM

Hình 5: Áo kỹ thuật 

LOTTE VIỆT NAM

Hình 6: Áo kỹ thuật 

LOTTE VIỆT NAM

Hình 7: Áo kỹ thuật 

LOTTE VIỆT NAM

Tư vấn & báo giá

(028) 62.759.666

0919 608 277

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn