• (028) 62.759.666
  • 0919 608 277
Áo sơ mi đồng phục

Áo sơ mi đồng phục

Phúc Gia Khang là một trong những đơn vị may đồng phục chuyên nghiệp hơn 15 năm kinh nghiệm với mảng đồng phục xuất khẩu. Với mô hình sản xuất khép kín từ đo size, cắt, may, in/thêu đến hoàn thiện sản phẩm đều được kiểm tra gắt gao của những bộ phận chuyên môn. Do đó, áo sơ mi đồng phục công ty đến tay khách hàng luôn đáp ứng được những yêu cầu khắc khe đặt ra.

Sản phẩm phổ biến:

Áo sơ mi đồng phục nam

Áo sơ mi đồng phục nữ

Áo sơ mi đồng phục tay dài

Áo sơ mi đồng phục tay ngắn

Áo sơ mi đồng phục công ty

Tư vấn & báo giá theo yêu cầu

0919 608 277

Quý khách hàng sẽ nhận được Báo giá & Chiết khấu tốt từ Phúc Gia Khang
Tìm kiếm
Ảnh Mã sản phẩm Quy cách phổ biến Số lượng
Áo sơ mi đồng phục
ASM001

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM002

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM003

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM004

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM005

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM006

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM007

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM008

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM009

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM010

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM011

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM012

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM013

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM014

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM015

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM016

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM017

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM018

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM019

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM020

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM021

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM022

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM023

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM024

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM025

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Áo sơ mi đồng phục
ASM026

Áo sơ mi đồng phục

Chất liệu: Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Nhật, Kate Ford, Kate Silk, Kate mật độ cao,Vải bamboo cao cấp… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form dáng : Nam/nữ . Tiêu chuẩn: Đường may 4 mũi/cm.

+ -
Quy cách sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Áo sơ mi đồng phục

THÔNG SỐ MÔ TẢ
Loại vải:     Kate Ford, Kate Mỹ, Kate Ý, Kate Bamboo, Kate Mật độ cao, Kate Silk....
Tính chất vải: Kate trơn, Kate sọc, Kate gân, Kate hoa văn, Kate thun, Kate Cotton...
Thành phần vải: 100% cotton, 65/35, 35/65, 100% PE
Size : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Hình thức may : Theo size, Áp size dựa trên số đo
Kiểu dáng: Tay dài, tay ngắn, tay lỡ, Form body, Form Suông.
Option : Phối, bâu sơ mi, In/thêu theo yêu cầu...

Vina Uniform là một trong những đơn vị may đồng phục chuyên nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu đồng phục. Với mô hình sản xuất khép kín từ đo size, cắt, may, in/thêu đến hoàn thiện sản phẩm đều được kiểm tra gắt gao của những bộ phận chuyên môn. Do đó, không chỉ có áo sơ mi đồng phục công sở mà toàn bộ các sản phẩm đến tay khách hàng luôn đáp ứng được những yêu cầu đã đặt ra. Không chỉ đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng mà đồng phục khách hàng đặt luôn được giao dung tiến độ, không làm phá vỡ chương trình hay kế hoạch Quảng cáo – PR của doanh nghiệp.

Áo sơ mi đồng phục

 Khi may đồng phục công ty, mọi người thường nghĩ ngay đến áo sơ mi đồng phục công ty đầu tiên vì mức độ nhận diện thương hiệu công ty khá nổi bật và chuyên nghiệp của nó. Theo thời gian,áo sơ mi đồng phục có thiết kế ngày càng tươi mới, phá cách nhưng về cơ bản vẫn theo phong cách kín đáo, lịch sự. Và trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu để may áo sơ mi đồng phục công sở đẹp cần phải qua mấy bước.

Về quy trình may áo sơ mi đồng phục công sở đẹp tại Vina Uniform như thế nào? Sau đây, bài viết sẽ giới thiệu đến khách hàng:

»Thiết kế: Khách hàng phải chọn được thiết kế ưng ý, thì Vina Uniform mới tư vấn chọn chất liệu phù hợp. Với đội ngũ thiết kế nắm bắt ý tưởng tốt sẽ giúp khách hàng lên được mẫu áo sơ mi đồng phục công sở đẹp, ưng ý nhất.

»Chất liệu vải: Thiết kế dù đẹp, ấn tượng nhưng chọn sai chất liệu cũng không thể hiện được hết ý đồ của thiết kế. Bởi vậy, đội ngũ thiết kế và tư vấn Vina Uniform kết hợp nhịp nhàng với mục đích sau cùng mang đến cho khách hàng một sản phẩm hoàn hảo. Đối với những đơn hàng số lượng lớn hoặc những ý tưởng mới sẽ qua công đoạn lên mẫu – Phúc Gia Khang sẽ lên mẫu miễn phí.

»Đo size: Tại Vina Uniform sẽ có 2 hình thức. Một là thử theo size có sẵn hay còn gọi là áp size. Hai là đo theo từng cá nhân. Tùy theo khách hàng lựa chọn phương thức nào sẽ được bộ phận kinh doanh báo giá cụ thể.

»In/thêu mẫu: Sau khi chốt được thiết kế, chọn được vải, lên mẫu thực tế thì Vina Uniform sẽ in/thêu mẫu theo kích thước và màu sắc khách hàng yêu cầu. Phúc Gia Khang sẽ gửi hình ảnh hoặc mẫu thực tế qua khách hàng xem và duyệt lại, căn cứ vào mẫu duyệt tiến hành in/thêu hàng loạt khi sản xuất.

»May hàng loạt: Dựa vào thông số size đã lấy, mẫu thiết kế, mẫu vải khách chọn, mẫu thực tế đã lên (nếu có) Vina Uniform tiến hành may áo sơ mi đồng phục công sở đẹp hàng loạt và giao hàng theo tiến độ hai bên đã thỏa thuận.

Áo sơ mi đồng phục

Vì sao áo sơ mi lại cần thiết đối với dân văn phòng?

Thanh lịch, trang nhã, nhẹ nhàng là những gì mà chiếc áo sơ mi đồng phục mang lại cho người mặc. Khi chiếc áo ấy trở thành đồng phục chung cho cả công ty sẽ tạo nên một đẹp về hình ảnh, không chỉ vậy nó còn tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn – sức mạnh tập thể.

Hiện nay, các mẫu áo sơ mi văn phòng truyền thống vẫn chiếm thế thượng phong. Bởi theo thời gian đây là mẫu áo không lỗi mốt, thiết kế đơn giản và màu sắc hài hòa phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau. Về chất liệu may áo sơ mi đồng phục luôn liên tục đổi mới theo nguồn vải thị trường. Về kiểu dáng, mặc dù áo sơ mi văn phòng luôn theo thiết kế đơn giản, nhưng một số chi tiết như: chân cổ, lá cổ, form áo,… được điều chỉnh phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Áo sơ mi đồng phục

Áo sơ mi đồng phục được may bằng những chất liệu gì?

Với sự phát triển của ngành sợi như hiện nay thì rất đa dạng về chất liệu, màu sắc, thành phần  để may 1 áo sơ mi đồng phục ưng ý nhất.

» Kate trơn :thông dụng màu sắc đa dạng thích hợp cho mọi lứa tuổi

» Kate sọc: hướng đến sự trẻ trung năng động.

» Kate hoa văn: mới lạ, độc đáo phù hợp cho người thích sự phá cách.

» Kate dệt từ sợi tre thời gian gần đây cũng bắt đầu được nhiều người lựa chọn vì các tính năng vươt trôi như: thoáng mát, an toàn cho da người sử dụng và thân thiện với môi trường. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều chất liệu khác có thể sử dụng như: Ford, kate thun, kate cotton,…

Áo sơ mi đồng phục

Các quy tắc chung khi chọn áo sơ mi đồng phục công ty

» Màu sắc áo sơ mi đồng phục thưởng được chọn theo gam màu chủ đạo của công ty. Thường sẽ theo tông màu phong thủy – bởi có quan niệm màu sắc phong thủy ảnh hưởng đến tài vận.

» Đa phần các mẫu thiết kế áo sơ mi đồng phục đều mang phong cách đơn giản, màu sắc hài hòa phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau.

» Áo sơ mi đồng phục căn bản thường để tay ngắn hoặc tay dài. Nhưng đối với áo sơ mi nữ đã cách điệu thì có thêm tay lỡ, tay phồng,…

» Áo sơ mi nữ hay áo sơ mi nam thường phổ biến theo 2 form: form suông và form ôm. Tùy vào sở thích và form dáng của mỗi người mà lựa chọn form áo phù hợp để vừa đẹp, tôn dáng vừa thoải mái trong lúc làm việc.

» Áo sơ mi đồng phục nam đa số là may tay dài phù hợp với môi trường công sở. Tùy vào tính chất công việc của mỗi công ty mà áo đồng phục có màu sắc riêng. Thông thường màu áo sơ mi gần giống màu logo của công ty và thường sẽ là màu chủ đạo ít khi thay đổi. Đây cũng là cách nhận diện thương hiệu một cách hiệu quả nhất.

» Form áo nam cũng có nhiều loại, dành cho từng độ tuổi khác nhau. Form trung niên – rộng rãi thoải mái. Form body – trẻ trung, vừa vặn. Trong một công ty, cùng một một kiểu thiết kế, nhưng Phúc Gia Khang vẫn hỗ trợ khách hàng may theo form dáng khách hàng yêu thích để tôn dáng và tạo sự thoải mái nhất cho người mặc.
 

LIÊN HỆ: Công ty may đồng phục Phúc Gia Khang

Văn phòng: 98 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Xưởng may 1: 98/4-6-8 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM

Xưởng may 2: 382/1A Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Hotline: 0919.608.277 – 0915.968.008

Email: lienhe@phucgiakhang.com.vn

Website: phucgiakhang.com.vn – vinauniform.vn

Đặt hàng nhanh

Thông tin đặt hàng

Tại sao chọn chúng tôi

Giao hàng đúng hẹn 

Tư vấn giải pháp miễn phí

Chào giá cạnh tranh, chiết khấu tốt

Đáp ứng mọi quy cách sản phẩm

Bảo hành sản phẩm 6 tháng

Chính sách thanh toán linh hoạt

Tư vấn & báo giá

(028) 62.759.666

0919 608 277

Chọn tập tin