• (028) 62.759.666
  • 0919 608 277
Đồng phục Spa, Y tế

Đồng phục Spa, Y tế

Phúc Gia Khang là một trong những đơn vị cung cấp đồng phục Spa-phòng khám-bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam. Tiền thân là đơn vị may gia công xuất khẩu cho hãng Folk của Nhật, chuyên về đồng phục y tế,Spa nên chúng tôi đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất, đòi hỏi về tính thẩm mỹ gần như tuyệt đối khi đưa sản phẩm đến khách hàng.

Sản phẩm phổ biến:

Đồng phục spa

Đồng phục y tế 

Đồng phục phòng khám

Đồng phục bệnh viện

Đồng phục y tá

Tư vấn & báo giá theo yêu cầu

0919 608 277

Quý khách hàng sẽ nhận được Báo giá & Chiết khấu tốt từ Phúc Gia Khang
Tìm kiếm
Ảnh Mã sản phẩm Quy cách phổ biến Số lượng
Đồng phục y tế
YTE018

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE019

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE020

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE021

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE022

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE023

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE024

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE025

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE026

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE027

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE028

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE029

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE030

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE031

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE032

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE033

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE034

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE035

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE036

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE037

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE038

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE039

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE040

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE001

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE041

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE002

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE042

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE003

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE043

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE004

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE044

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE005

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE045

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE006

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE046

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE007

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục Spa
YTE047

Đồng phục Spa

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE008

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE009

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE010

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE011

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE012

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE013

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE014

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE015

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE016

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Đồng phục y tế
YTE017

Đồng phục y tế

Chất liệu: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Form: Nữ, Nam, Unisex. Tiêu chuẩn kĩ thuật: Đường may 4 mũi kim/1 cm.

+ -
Quy cách sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Đồng phục Spa, Y tế

Spa – một mô hình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đã và đang phát triển mạnh tại TPHCM nói riêng và trên cả nước nói chung. Hình ảnh của các spa được xây dựng thông qua hình ảnh đồng phục của các tư vấn viên spa, kỹ thuật viên spa,…Để có một hình ảnh đẹp, ấn tượng trong lòng khách hàng thì các spa cần một đơn vị tư vấn và may đồng phục spa chuyên nghiệp. Safeman tự tin là một trong những đơn vị thiết kế và may đồng phục spa đẹp – giúp PR hiệu quả các spa qua từng bộ trang phục.

Hiểu được tính chất và đặc thù công việc của nhân viên spa nên những thiết kế của  Safeman không chỉ tạo dấu ấn riêng cho từng spa, mà còn tạo sự thoải mái và tiện lợi để nâng cao hiệu suất công việc. Mỗi một bộ phận spa khác nhau sẽ được Safeman lên thiết kế và tư vấn chất liệu sao cho phù hợp nhất.

» Bộ phận tư vấn viên spa: Tư vấn viên là những người sẽ tiếp xúc với khách hàng đầu tiên. Vậy nên, hình ảnh tư vấn viên rất quan trọng – đây sẽ là dấu ấn đọng lại dài lâu trong lòng khách hàng. Thường thì đồng phục tư vấn viên spa hướng theo phong cách lịch sự, trang nhã, nhẹ nhàng nên loại đồng phục thường may là: đầm hoặc chân váy đi kèm áo sơ mi,…

» Bộ phận kỹ thuật viên spa: Với bộ phận này thì thiết kế lại hướng theo phong cách trẻ trung, năng động tạo sự thoải mái tối đa cho nhân viên trong suốt quá trình làm việc. Bởi đây là bộ phận vận động nhiều và liên tục.

Đồng phục Spa, Y tế

Chất liệu vải may đồng phục spa 

Đặt thù công việc của nhân viên spa là vận động nhiều và liên tục nên đồng phục phải mang lại sự thoải mái khi làm việc, tự tin khi giao tiếp với khách hàng. Nêu viêc chọn chất liệu phù hợp là khá quan trọng. Có thể sử dụng các chất liệu như: Kaki thun, Cotton Lạnh, Tuytsi chun, Umi, Voan mỏng, Cát dày, Kate Ý/Mỹ… Tùy từng thiết kế khác nhau mà nhân viên tư vấn Phúc Gia Khang sẽ tư vấn khách hàng chọn chất liệu phù hợp nhất.

Tiêu chuẩn kỹ thuật may đồng phục spa

Cũng như nhiều loại đồng phục khác may tại Phúc Gia Khang, đồng phục spa khi may cũng cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật (tiêu chuẩn chất lượng) như sau:

» Đường kim mũi chỉ: Mật độ mũi kim phải đảm bảo 5 mũi/cm, đường kim đều và tăm tắp.

» Dây kéo: Dây kéo được Phúc Gia Khang sử dụng là dây kéo YKK hoặc HKK (hoặc có thể theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng).

» Nút: Để sản phẩm hoàn thiện thì phụ liệu là một trong những yếu tố không thể sơ sót, nút được sử dụng tại Phúc Gia Khang là nút Minh Lý.

» Bảo hành: Ngoài ra, tất cả các sản phẩm đồng phục spa nói riêng và các sản phẩm khác nói chung của Phúc Gia Khang đều được bảo hành kỹ thuật may trong suốt thời gian 6 tháng (bung chỉ, sổ nút, hỏng dây kéo trong suốt thời gian bảo hành đều được Phúc Gia Khang chỉnh sửa hoặc may mới).

Đồng phục Spa, Y tế

Thông số may theo size chuẩn

Mỗi một nhà cung cấp đồng phục đều có form size khác nhau, Phúc Gia Khang cũng vậy, trước khi tiến hành may hàng loạt sẽ cung cấp thông số size chuẩn cho khách hàng hoặc cung cấp cho khách hàng bộ thử size chuẩn để tiến hàng ướm size.

Việc thử size rất quan trọng bởi nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình sản xuất hàng loạt sau này. Do đó, Phúc Gia Khang luôn mong muốn được khách hàng tạo điều kiện tối đa trong quá trình lấy size. Đối với đồng phục spa thì form nam và nữ sẽ khác nhau và mỗi form sẽ có size từ size S đến 3XL. Ngoài ra, Phúc Gia Khang còn hỗ trợ khách hàng đo miễn phí, theo số đo cơ thể đối với khách hàng có số đo quá khổ.

Là một trong những công ty may đồng phục spa chuyên nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng Phúc Gia Khang không ngừng nâng cao tay nghề kỹ thuật và từng bước khẳng định mình. Hiện nay, Phúc Gia Khang đã và đang cung cấp đồng phục spa cho nhiều đơn vị, như: Bloomy, Mommy, Sky, Nam san, Thiên Nga, Lachica, Spa Mẹ & Em,… Mỗi spa mang một phong cách đồng phục đặc trưng, nhưng có điểm chung là đồng phục hướng đến sự thoải mái và tiện lợi giúp nâng cao hiệu suất công việc của nhân viên. Dưới đây, Phúc Gia Khang xin giới thiệu một số mẫu đồng phục spa đẹp để khách hàng dễ dàng tham khảo. 

Đồng phục Spa, Y tế

Hình ảnh mẫu đồng phục quản lý spa 

Ở một vài spa thì quản lý kiêm luôn tư vấn viên, đây là bộ phận quan trọng nên hình ảnh luôn được chú trọng. Thông thường mẫu đồng phục quản lý spa thường hướng đến hai dạng: Một là đầm suông với những chi tiết, đường nét uyển chuyển kết hợp màu sắc nhẹ nhàng tạo nên phong cách thanh nhã. Hai là phòng cách lịch sự, chân váy kết hợp với áo sơ mi cách điệu – phong cách này gần giống với phong cách công sở, thanh lịch chỉnh chu nhưng không hề đơn điệu.

Đồng phục Spa, Y tếĐồng phục Spa, Y tế

Khi khách hàng đặt chân vào Spa ấn tượng đầu tiên không thể bỏ qua là bộ phận tiếp tân. Vì vậy đồng phục lễ tân spa luôn được các thiết kế của Phúc Gia Khang tạo những điểm nhấn thu hút, nhưng vẫn nhẹ nhàng và trang nhã. So với các đồng phục lễ tân khác thì đồng phục lễ tân spa không quá khác biệt, vẫn hướng đến phong cách trang nghiêm nhưng không thiếu sự gần gũi, thân thiện.

Nhân viên spa luôn làm việc với nhiều thao tác: đứng, ngồi,… khác nhau, nên yêu cấu cần có của một bộ đồng phục là phải thoải mái, dễ chịu cho người mặc. Vậy nên, những chất liệu được chọn để may đồng phục nhân viên spa phải có tính chất co giãn, thấm hút mồ hôi.

Đồng phục Spa, Y tếĐồng phục Spa, Y tế

Không chỉ vậy, nhân viên spa thường tiếp xúc với nhiều loại tinh dầu nên đồng phục sẽ nhanh phai màu hơn. Do đó, nhân viên tư vấn Phúc Gia Khang luôn giới thiệu khách hàng spa những loại vải đạt chuẩn về màu sắc và đã qua xử lý cầm màu.

Đó là những lý do mà áo phông đồng phục spa đang ngày một thịnh hành hơn.

Đặt may đồng phục spa chuyên nghiệp ở đâu?

 Vì sao nên chọn Phúc Gia Khang khi may đồng phục spa?

» Đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp lên mẫu nhanh chóng, ý tưởng phong phú

» Chất liệu và màu sắc đa dạng

» Giá cả hợp lý

» Miễn phí lên mẫu

» Tiêu chí chất lượng luôn đặt lên hàng đầu

» Thời gian giao hàng đúng tiến độ

» Tất cả đồng phục Phúc Gia Khang đều được bảo hành kỹ thuật trong thời gian 6 tháng

Đồng phục Spa, Y tế

Đồng phục  y tế phòng khám bệnh viện

Mẫu thiết kế đồng phục phòng khám bệnh viện tham khảo

Là một trong những đơn vị chuyên may đồng phục phòng khám bệnh viện. Phúc Gia Khang trong bài viết này sẽ giới thiệu đến khách hàng một số mẫu đồng phục phòng khám bệnh viện  có màu sắc và kiểu dáng đa dạng, nhưng vẫn theo đúng quy định chung của Bộ Y tế.

Vì sao các phòng khám, các bệnh viện nên sử dụng đồng phục?

» Tính chuyên môn: Từng bộ phận khác nhau sẽ được mặc trang phục khác nhau, phù hợp với đặc tính công việc, phù hợp với yêu cầu chung của Bộ Y tế và hơn hết là còn giúp bệnh nhân và người nhà dễ dàng phân biệt.

» Tính chuyên nghiệp: Dù là phòng khám nhỏ hay bệnh viện lớn thì đồng phục tạo nên  một hình ảnh chuyên nghiệp. Khi khoác trên mình những bộ đồng phục thì người bác sĩ, y tá,… cũng ý thức cao hơn về trách nhiệm công việc của mình.

» Sự quan tâm đến bệnh nhân: Trong một phòng khám, bệnh viện thì không chỉ có đồng phục dành cho bác sĩ, y tá, hộ lý,… mà còn có đồng phục dành cho bệnh nhân. Từ chăn, drap, bao gối đến quần áo đều được bệnh viện quan tâm chăm chút giúp người bệnh an tâm, tin tưởng.

» Đồng phục phòng khám bệnh viện góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh, tạo dấu ấn thương hiệu trong lòng khách hàng.

Đồng phục Spa, Y tế

Hình ảnh người bác sĩ không mấy xa lạ với mọi người, áo Blouse trắng với thiết kế cổ Danton, tay dài  hoặc tay ngắn, chiều dài áo qua gối khoảng từ 5 – 10 cm, phía trước áo có 3 túi, phía sau áo sẽ tà giữa. Ngoài ra, đồng phục bác sĩ còn có đồng phục phòng mỗ, đồng phục phẫu thuật,… Mỗi loại cần đáp ứng được mục đích sử dụng và đảm bảo đạt chuẩn của Bộ Y tế. Phúc Gia Khang luôn đặt tiêu chí của Bộ Y tế lên hàng đầu, kết hợp với những điểm nhấn tạo nên những mẫu đồng phục bác sĩ nói riêng, đồng phục của cả phòng khám, bệnh viện nói chung có kiểu dáng đẹp, ấn tượng.

Chất liệu may đồng phục bác sĩ rất đa dạng nên tùy vào kinh phí của từng đơn vị  để chọn chất liệu may phù hợp nhất. Những chất liệu đang sử dụng phổ biến hiện nay là: Kate Silk, Kate Ford, Kaki, Tuyết Mưa, Cotton,  Kaki thun…

Đồng phục Spa, Y tế

Y tá hay điều dưỡng là bộ phận luôn phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, hoạt động thường ngày yêu cầu tính linh hoạt. Do đó, đồng phục y tá hay đồng phục điều dưỡng cần phải chú trọng đến sự thoải mái, tiện lợi.

Đồng phục y tá thường có những đặc điểm, như:

» Chất liệu: Hướng đến sự thoải mái nên thường là những chất liệu có tính chất co giãn, như: Cotton lạnh, Kaki thun, Cát Hàn cao cấp, Kate co giãn,…

» Màu sắc: Những gam màu của đồng phục y tá hướng đến thường là những gam màu nhẹ nhàng, tao nhã 

» Thiết kế: Đa phần những thiết kế của đồng phục y tế là những thiết kế đơn giản, nhưng phải đáp ứng được sự tinh tế, gần gũi và nhất là phù hợp với tính chất công việc

Đồng phục Spa, Y tế

Trên đây, là một số mẫu đồng phục điều dưỡng mà Phúc Gia Khang xin giới thiệu đến khách hàng. Mặc dù, những loại đồng phục này phải theo chuẩn chung của Bộ Y tế, nhưng những thiết kế của Phúc Gia Khang tạo ra luôn kết hợp với điểm nhấn tạo ra những nét riêng ấn tượng cho bộ đồng phục điều dưỡng.

Hiện nay, Phúc Gia Khang đang là nhà cung cấp đồng phục cho các đơn vị: Thẩm Mỹ Viện Xuân Hương, Phòng khám Đa khoa Thiên Ngọc, Phòng khám SIHG, Phòng khám Thảo Tiên (Đồng Xoài), Bệnh viện Đa khoa An Phước Sài Gòn, Bệnh viện Đa khoa Phúc An Sài Gòn,…

Đồng phục bệnh nhân với thiết kế đơn giản kèm tiện ích dễ sử dụng. Tùy vào từng loại bệnh, cấp bệnh, lứa tuổi mà đồng phục bệnh nhân cũng có thiết kế và màu sắc phù hợp. Điểm cần lưu ý của đồng phục bệnh nhân đó là tính tiện ích, giúp bệnh nhân dễ dàng và thuận tiện trong việc thay mặc.

Đồng phục Spa, Y tế

Đặt may đồng phục spa, thẩm mỹ viện, phòng khám bệnh viện ở đâu?

Phúc Gia Khang tự tin là đơn vị may và cung cấp các sản phẩm đồng phục phòng khám bệnh viên chuyên nghiệp. Đến với Phúc Gia Khang bạn sẽ được hỗ trợ những gì?

» Chất liệu của đồng phục phòng khám bệnh viện luôn được yêu cầu cao, Phúc Gia Khang tự tin sẽ cung cấp đến cho khách hàng nhiều loại vải có khả năng chịu nhiệt khi hấp sấy tiệt trùng, vải có khả năng kháng bụi cao.

» Phúc Gia Khang tư vấn, thiết kế và may mẫu miễn phí 100%.

» Giao hàng miễn phí trên địa bàn cả nước.

» Thiết kế chuyên nghiệp và ấn tượng giúp doanh nghiệp định vị thương hiệu nhanh chóng và hiệu quả đến 70%. Ngoài ra, Phúc Gia Khang còn thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách.

» Đường kim mũi chỉ tinh tế và khéo léo, nhưng vô cùng chắc chắn giúp khách hàng tiết kiệm đến 40% chi phí thay mới đồng phục.

» Nguyên vật liệu giá gốc kết hợp cùng trang thiết bị hiện đại đẩy nhanh tiến độ sản xuất giúp khách hàng tiết kiệm đến 20% chi phí.

LIÊN HỆ: Công ty may đồng phục Phúc Gia Khang

Văn phòng: 98 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Xưởng may 1: 98/4-6-8 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM

Xưởng may 2: 382/1A Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Hotline: 0919.608.277 – 0915.968.008

Email: lienhe@phucgiakhang.com.vn

Website: phucgiakhang.com.vn – vinauniform.vn

Đặt hàng nhanh

Thông tin đặt hàng

Tại sao chọn chúng tôi

Giao hàng đúng hẹn 

Tư vấn giải pháp miễn phí

Chào giá cạnh tranh, chiết khấu tốt

Đáp ứng mọi quy cách sản phẩm

Bảo hành sản phẩm 6 tháng

Chính sách thanh toán linh hoạt

Tư vấn & báo giá

(028) 62.759.666

0919 608 277

Chọn tập tin