• (028) 62.759.666
  • 0919 608 277
Áo thun đồng phục

Áo thun đồng phục

Áo thun đồng phục là một trong những loại đồng phục phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, tổ chức từ nhà máy đến văn phòng, từ quán ăn đến khách sạn nhà hàng, từ đơn vị tư nhân đến đơn vị hành chính sự nghiệp.Phúc Gia Khang là công ty có hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng áo thun đồng phục luôn đặt đó là mục tiêu hướng đến để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ khách hàng .

Sản phẩm phổ biến:

Áo thun đồng phục có cổ

Áo thun đồng phục cổ tròn

Áo thun đồng phục bâu sơ mi

Áo thun đồng phục cao cấp

Áo thun đồng phục phản quang

Tư vấn & báo giá theo yêu cầu

0919 608 277

Quý khách hàng sẽ nhận được Báo giá & Chiết khấu tốt từ Phúc Gia Khang
Tìm kiếm
Ảnh Mã sản phẩm Quy cách phổ biến Số lượng
Áo thun đồng phục
ATH001

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH004

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH003

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH005

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH011

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH006

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH012

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH013

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH014

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH046

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH038

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH035

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH029

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH015

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH016

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH017

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH018

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH019

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH020

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH021

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH022

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH008

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH023

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH010

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH024

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH025

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH026

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH027

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH028

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH030

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH031

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH032

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH033

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH034

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH036

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH037

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH039

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH040

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH041

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH042

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH043

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH044

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH045

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH047

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH002

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH007

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Áo thun đồng phục
ATH009

Áo thun đồng phục

Chất liệu: 100% cotton, 65/35, Poly Thái. Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.Co giản 4 chiều. In/thêu theo yêu cầu

+ -
Quy cách sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Áo thun đồng phục

THÔNG SỐ MÔ TẢ
Chất liệu:     Thun cá sấu, Thun cá mập, Thun mè
Màu căn bản: Xanh đen, đen, xám ghi, nâu đất, vàng chanh, đỏ đô...
Thành phần vải: 100% cotton, 65% cotton/ 35% PE, Poly Thái
Size : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Co giãn : 4 chiều, 2 chiều
Kiểu dáng: Cổ tròn & Cổ trụ
Option : Phối, bâu sơ mi, In/thêu theo yêu cầu...

 Áo thun đồng phục là một trong những loại đồng phục phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi từ doanh nghiệp đến tổ chức, từ nhà máy đến văn phòng, từ quán ăn đến nhà hàng khách sạn, từ đơn vị tư nhân đến đơn vị hành chính sự nghiệp. Do nhu cầu ngày càng lớn và đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng mà hiện nay các công ty may đồng phục áo thun luôn không ngừng cải tiến kỹ thuật, chất lượng, mẫu mã để đáp ứng được các yêu cầu đó. Chính nhờ sự cải tiến mà các sản phẩm áo thun đồng phục ra đời không chỉ đẹp ở form dáng, mới mẻ ở chất liệu, ấn tượng ở thiết kế mà còn có giá cả phải chăng, phù hợp với ngân sách đồng phục của nhiều đơn vị. Phúc Gia Khang là một trong những công ty có hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng đồng phục nói chung và áo thun đồng phục nói riêng, luôn trăn trở và hướng đến mục tiêu cung cấp những giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Áo thun đồng phục

PHÂN LOẠI:

» Áo thun đồng phục giá rẻ : thường được may bằng các chất liệu vải thun giá rẻ, mỏng, cùng chất lượng may chỉ thưa để tăng năng suất giảm giá thành, cắt bỏ một số công đoạn hoàn thiện sản phẩm. Loại áo thun này thường được sử dụng để làm : áo thun quảng cáo sự kiện, áo thun công nhân thời vụ, áo thun may sẵn giá rẻ….

Áo thun đồng phục

» Áo thun đồng phục công ty: tùy vào mục đích, yêu cầu sử dụng, yêu cầu bộ phận có các loại : áo thun đồng phục công nhân, áo thun đồng phục công sở, áo thun đồng phục cao cấp…với chất lượng sản phẩm được đảm bảo theo cam kết, tiêu chuẩn kĩ thuật cao, hoàn thiện sản phẩm, hậu kiểm kĩ càng.

Áo thun đồng phục

Theo kiểu dáng:

»  Áo thun đồng phục có cổ (áo thun đồng phục polo)

»  Áo thun đồng phục không cổ (áo thun đồng phục cổ tròn)

»  Áo thun đồng phục phản quang

Áo thun đồng phục

Theo form dáng:

» Áo thun đồng phục nam

» Áo thun đồng phục nữ

» Áo thun đồng phục unisex

Các loại vải phổ biến được dùng may áo thun đồng phục

Áo thun đồng phục

Theo mắt dệt (kiểu dệt vải), mặt vải, độ dày , độ bền của áo thun đồng phục có các loại vải phổ biến sau để may áo thun đồng phục

» Vải thun trơn :  loại vải này có mắt dệt rất nhỏ, dày và đan khít với nhau được sử dụng phổ biến để may áo thun đồng phục cổ tròn và áo thun đồng phục có cổ giá rẻ. Tùy theo yêu cầu về chi phí độ dày vải (mình vải ) khác nhau từ mỏng đến dày. Các loại vải thun trơn phổ biến: vải thun cotton, vải thun lạnh, vải thun mè, vải thun lụa.

» Vải thun cá sấu đây là loại vải thun để may áo thun đồng phục phổ biến nhất hiện nay, vải thun cá sấu có các mắt dệt đan xen vào nhau nhìn như những sợi xích . Đa phần áo thun đồng phục có cổ sử dụng chất liệu vải thun cá sấu. Các loại vải thun cá sấu phổ biến: vải thun cá sấu 100% cotton, vải thun cá sấu 65/35, vải thun cá sấu 35/65, vải thun cá sấu poly Thái, vải thun cá sấu PE

Áo thun đồng phục

» Vải thun cá mập là loại vải thun có mắt dệt lớn thường mặt vải nổi hẳn lên, được sử dụng phổ biến để may áo thun đồng phục cổ trụ.

Tại sao chọn Phúc Gia Khang là đơn vị may áo thun đồng phục công ty ?

» Phúc Gia Khang đã hơn 10 năm kinh nghiệm về sản xuất áo thun đồng phục xuất khẩu, sẽ tư vấn giải pháp tốt nhất cho Quý công ty tùy thuộc vào từng nhu cầu mục đích sử dụng

» Phúc Gia Khang sẽ tư vấn, thiết kế và may mẫu miễn phí 100% .

» Các sản phẩm áo thun đồng phục của Phúc Gia Khang được cam kết bảo hành hỗ trợ dịch vụ miễn phí trong 6 thàng.

» Với hệ thống cửa hàng rộng khắp, Phúc Gia Khang hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc

» Thiết kế chuyên nghiệp và ấn tượng giúp doanh nghiệp định vị thương hiệu nhanh chóng và hiệu quả đến 70%

» Đường kim mũi chỉ tinh tế và khéo léo, nhưng vô cùng chắc chắn giúp khách hàng tiết kiệm đến 40% chi phí thay mới đồng phục

» Nguyên vật liệu giá gốc kết hợp cùng trang thiết bị hiện đại đẩy nhanh tiến độ sản xuất giúp khách hàng tiết kiệm đến 20% chi phí

Áo thun đồng phục

Hệ thống Showroom của Phúc Gia Khang:

+ Thành phố Hồ Chí Minh: 98/4-6-8 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM

+ Bình Dương:17/7 Đào Duy Từ, KP. Đông A, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

+ Đồng Nai: Số 30 Đường Nguyễn Khuyến, KP.3, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai .

+ Đà Nẵng: Số 110A Đường 30/04, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Đặt hàng nhanh

Thông tin đặt hàng

Tại sao chọn chúng tôi

Giao hàng đúng hẹn 

Tư vấn giải pháp miễn phí

Chào giá cạnh tranh, chiết khấu tốt

Đáp ứng mọi quy cách sản phẩm

Bảo hành sản phẩm 6 tháng

Chính sách thanh toán linh hoạt

Tư vấn & báo giá

(028) 62.759.666

0919 608 277

Chọn tập tin