• (028) 62.759.666
  • 0919 608 277
Đồng phục bảo hộ

Đồng phục bảo hộ

Vina Uniform là đơn vị may đồng phục bảo hộ lao động như: quần áo đồng phục công nhân, đồng phục kỹ thuật, áo liền quần, đồng phục nhà máy xí nghiệp….chất lượng cao. Đến với Vina Uniform khách hàng sẽ được tư vấn-thiết kế-xem chất liệu- may mẫu miễn phí.

Sản phẩm phổ biến:

Đồng phục nhà máy

Đồng phục nhân viên kỹ thuật

Đồng phục công nhân cơ khí

Đồng phục công nhân thực phẩm

Đồng phục công nhân điện tử

Đồng phục bảo hộ lao động khác

Tư vấn & báo giá theo yêu cầu

0919 608 277

Quý khách hàng sẽ nhận được Báo giá & Chiết khấu tốt từ Phúc Gia Khang
Tìm kiếm
Ảnh Mã sản phẩm Quy cách phổ biến Số lượng
Áo đồng phục bảo hộ
ABH001

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH002

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH003

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH004

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH004D

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH005

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH006

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH007

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH008

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH009

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH010

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH011

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH012M

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH012W

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH013

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH014

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH015

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH016

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH017

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH018

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH019

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH020

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH021

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH022

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH023

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH024

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH025

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH026

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH027

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Áo đồng phục bảo hộ
ABH028

Áo đồng phục bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Quần bảo hộ
QBH001

Quần bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Quần bảo hộ
QBH002

Quần bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Quần bảo hộ
QBH003

Quần bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Quần bảo hộ
QBH004

Quần bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Quần bảo hộ
QBH005

Quần bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Quần bảo hộ
QBH006

Quần bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Quần bảo hộ
QBH007

Quần bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Quần bảo hộ
QBH008

Quần bảo hộ

Chất liệu : Kaki, Xi... Màu sắc: Xám, xanh, ghi, đen, xanh đen, đỏ đô, vàng chanh… Size: S,M,L,XL,2XL,3XL

+ -
Quy cách sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Quần áo đồng phục bảo hộ

THÔNG SỐ MÔ TẢ
Chất liệu:     Kaki TC, Kaki thun, Kaki Mỹ, Kaki 65/35, Kaki pangrim, Kaki Hàn Quốc, Kate Ford, Kate Silk
Màu căn bản: Xanh đen, đen, xám ghi, nâu đất, vàng chanh, đỏ đô...
Thành phần vải: 100% cotton, 65% cotton/ 35% PE
Size : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Áo bảo hộ : Túi vắt viết ở tay trái hoặc cả hai bên túi, Túi trước ngực thường có nắp – hạn chế được việc bị rơi đồ
Quần bảo hộ: Thông thường có 6 túi (2 túi xéo, 2 túi sau và 2 túi sườn). Thường được làm dạng túi hộp
Option : Dây phản quang, in thêu theo yêu cầu, vải theo yêu cầu

Vina Uniform là đơn vị may đồng phục bảo hộ lao động như: quần áo đồng phục công nhân, đồng phục kỹ thuật, áo liền quần, đồng phục nhà máy xí nghiệp….chất lượng cao. Đến với Vina Uniform khách hàng sẽ được tư vấn-thiết kế-xem chất liệu- may mẫu miễn phí,... Để những bộ quần áo đồng phục bảo hộ khi đến với người lao động không chỉ đẹp về màu sắc mà còn thoải mái, tiện lợi và phù hợp với môi trường, tính chất của từng công việc.

Tại sao đồng phục bảo hộ lao động tại Vina Uniform ?

TIÊU CHÍ MÔ TẢ
Nguyên liệu nhập trực tiếp     Giá nguyên vật liệu luôn là giá gốc, góp phần giảm 20% chi phí sản phẩm.
Trang thiết bị may hiện đại Đẩy nhanh tiến độ sản xuất giúp khách hàng tiết kiệm đến 30% chi phí
Đường kim mũi chỉ 4 mũi/cm Đường kim mũi chỉ chắc chắn khéo léo giúp khách hàng tiết kiệm đến 40% chi phí thay mới đồng phục
Đội ngũ công nhân lành nghề Giúp sản phẩm được đảm bảo đến 99%
Tư vấn-thiết kế-may mẫu Miễn phí 100%
Cam kết tiến độ Hoàn tiền 100% nếu trễ hàng 
Cam kết bảo hành  Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành, chỉnh sửa miễn phí trong 6 tháng

Áo đồng phục bảo hộ lao động thường có túi vắt viết ở tay trái, một số đơn vị sử dụng túi vắt viết cả hai bên. Ngoài ra, phần áo còn có 2 túi trước ngực và túi thường có nắp – hạn chế được việc bị rơi đồ khi khom người làm việc.

Quần đồng phục bảo hộ lao động thông thường có 6 túi (2 túi xéo, 2 túi sau và 2 túi sườn). Để tăng diện tích đựng các vật dụng khi làm việc có một số đơn vị lựa chọn phương án sử dụng túi hộp cho quần.

Và sau đây là một số mẫu đồng phục bảo hộ lao động, cùng tham khảo:

Hầu hết, đồng phục nhân viên nhà máy đều sử dụng màu tối. Các gam màu thường được sử dụng như là: màu xám ghi, màu nâu đất, màu xanh đen, màu đỏ đô,… Môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn nên sử dụng màu sắc tối cho đồng phục này vừa hạn chế thấy vết bẩn và kéo dài thời gian may mới đồng phục.

Đồng phục bảo hộ lao động

Đồng phục công nhân xây dựng 

Đối với mọi người, hình ảnh người công nhân xây dựng không có gì quá xa lạ. Đồng phục công nhân xây dựng không chỉ có quần áo, mà họ còn được trang bị thêm nón bảo hộ lao động, găng tay, giày, áo phản quang,… Tùy độ an toàn của từng công trường mà có quy định mặc đồng phục bảo hộ khác nhau.

Những mẫu đồng phục công nhân xây dựng thường có dây phản quang trên áo và quần, để dễ dàng nhận biết từ xa. Ngoài ra, các túi trên quần và áo đều là túi hộp để tăng diện tích đựng đồ.

Quần áo đồng phục bảo hộ

Đồng phục công nhân cơ khí 

Hình ảnh người công nhân cơ khí lại gắn liền với kính hàn hoặc mặt nạ hàn. Còn những bộ đồng phục công nhân cơ khí được làm từ những chất liệu chịu được nhiệt độ cao, hạn chế được việc co rút của vải khi tiếp xúc nhiều với lửa.

Đồng phục công nhân kỹ thuật

Thường thì những bộ đồng phục công nhân kỹ thuật luôn sử dụng các gam màu sậm tối để hạn chế vết bẩn dầu nhớt khi làm việc. Ngoài yếu tố màu sắc thì đồng phục này thường chú ý đến tính thoáng mát và thoải mái khi mặc.

Đồng phục bảo hộ lao động

Hình ảnh mẫu áo đồng phục công nhân thực phẩm

Công nhân thực phẩm thường mặc đồng phục có thiết kế chuyên biệt, hạn chế tối đa sự tiếp xúc không cần thiết giữa con người và thực phẩm, với mục đích an toàn vệ sinh cho thực phẩm. Ngoài ra, một số công ty còn sử dụng áo phông đồng phục công nhân thực phẩm. Tùy thuộc vào tính chất công việc mà đồng phục công nhân thực phẩm được các lựa chọn chất liệu phù hợp.

Hình ảnh mẫu áo đồng phục công nhân vệ sinh

Áo đồng phục công nhân vệ sinh được sử dụng ngày càng phổ biến, bởi tính tiện linh động, thoải mái và hơn hết là giá cả phải chăng. Màu sắc và thiết kế của áo thun cũng đa dạng và phong phú phù hợp với yêu cầu chung của nhiều môi trường, nhất là đối với nhân viên vệ sinh.

Đồng phục bảo hộ lao động cũng như nhiều loại đồng phục khác, tính tiện lợi và phù hợp với môi trường luôn đặt lên hàng đầu. Dù có thiết kế bắt mắt, chất liệu vải tốt nhưng không phù hợp thì cũng sẽ không mang lại sự thoải mái cho người lao động. Vậy nên tiêu chuẩn kỹ thuật của đồng phục công nhân phải luôn được bám sát yêu cầu của người mặc.

Đồng phục bảo hộ lao động

Để có được những bộ đồng phục bảo hộ lao động ưng ý nhất thì hãy đến với Vina Uniform – một trong những đơn vị may đồng phục chuyên nghiệp. Với đội ngũ tư vấn và thiết kế giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng lựa chọn phương án thiết kế phù hợp, chất liệu vải bền đẹp.

Đối với một công ty sản xuất thì công nhân sẽ là bộ phận chủ lực, làm việc với tầng suất cao và tùy theo ngành nghề sản xuất mà mức độ độc hại và nguy hiểm sẽ khác nhau. Bởi vậy, hơn hết người lao động cần được trang bị đầy đủ từ đồng phục đến thiết bị bảo hộ cá nhân để luôn được bảo vệ an toàn trong suốt quá trình làm việc.

Quần áo đồng phục bảo hộ

Hầu hết các thiết kế của đồng phục công nhân thường hướng đến tính an toàn, thoải mái và tiện lợi. Quần áo đồng phục công nhân luôn phối các dạng dây phản quang (nếu công nhân làm việc trong môi trường hạn chế ánh sáng), với mục đích giúp người khác nhận diện từ xa. Thiết kế quần áo công nhân đều có nhiều túi dùng để đựng dụng cụ trong lúc làm việc. Về form dáng thì luôn chú trọng tính thoải mái cho người mặc. Về chất liệu thì tập trung vào tính thoáng mát, thấm hút mồ hôi. Hoạt động nhiều năm trong ngành may đồng phục, hơn ai hết Safeman hiểu được điều đó nên luôn cố gắng đưa ra những giải pháp đồng phục tối ưu nhất cho khách hàng.

Quần áo đồng phục bảo hộ

Đồng phục bảo hộ lao động vừa đẹp, vừa thoải mái không chỉ giúp người lao động làm việc hiệu quả. Mà thông qua những bộ đồng phục công nhân, đồng phục nhà máy này, hình ảnh công ty trở nên chuyên nghiệp và ấn tượng hơn. Đồng phục sẽ là dấu ấn riêng giúp định hình và xây dựng hình ảnh công ty lâu dài, là điểm giúp khách hàng nhớ lâu hơn về một công ty, một doanh nghiệp. 

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều chất liệu vải được sử dụng may đồng phục công nhân, chủ yếu là chất liệu kaki: kaki 65/35, Kaki pangrim, kaki TC không thun, Kaki TC có thun,... Tùy vào ngân sách chi cho đồng phục mà công ty lựa chọn loại phù hợp. Những loại kaki có thành phần cotton cao sẽ thoáng mát và thấm hút mồ hôi hơn giúp người mặc thoải mái và vận động dễ dàng hơn.

Quần áo đồng phục bảo hộ

Tại Vina Uniform đồng phục bảo hộ lao động được may theo size, khi khách hàng phát sinh nhu cầu sẽ được nhân viên kinh doanh gửi 1 bộ thử size gồm từ size S đến size 3XL để thử. Đối với những trường hợp có số đo quá nhỏ hoặc ngoại cỡ sẽ được hỗ trợ đo lấy size.

Đồng phục bảo hộ lao động được sử dụng chủ yếu trong các công ty sản xuất, máy móc, thiết bị hay dầu khí,… Vậy nên vai trò của những bộ đồng phục nhà máy càng trở nên quan trọng hơn. Bởi không chỉ giúp phân biệt từng bộ phận – dây chuyền, giúp định dạng thương hiệu mà còn giúp bảo vệ người lao động phòng tránh khỏi nhiều yếu tố gây hại trong môi trường làm việc.

Vậy nên thiết kế đồng phục nhà máy thường có dây phản quang, đây là chi tiết nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng giúp bảo vệ người lao động kể cả trong môi trường ánh sáng yếu. Không chỉ vậy, đồng phục công nhân, nhà máy, công xưởng,… còn chú trọng đến tính tiện lợi khi làm việc, nên đồng phục thường có túi vắt viết, túi hộp, túi đắp,… 

Showroom của Vina Uniform

+ Thành phố Hồ Chí Minh: 98/4-6-8 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM

+ Bình Dương:17/7 Đào Duy Từ, KP. Đông A, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

+ Đồng Nai: Số 30 Đường Nguyễn Khuyến, KP.3, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai .

+ Đà Nẵng: Số 110A Đường 30/04, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Đặt hàng nhanh

Thông tin đặt hàng

Tại sao chọn chúng tôi

Giao hàng đúng hẹn 

Tư vấn giải pháp miễn phí

Chào giá cạnh tranh, chiết khấu tốt

Đáp ứng mọi quy cách sản phẩm

Bảo hành sản phẩm 6 tháng

Chính sách thanh toán linh hoạt

Tư vấn & báo giá

(028) 62.759.666

0919 608 277

Chọn tập tin